Asianajotoimisto Kailiala & Palo Oy

Työoikeuteen erikoistunut itsenäinen ja riippumaton asianajotoimisto

Suomen asianajajaliitto

Asianajotoimisto Kailiala & Palo Oy (ent. Asianajotoimisto Hölttä & Co Oy) on täyden palvelun asianajotoimisto Turun keskustassa.

Asianajotoimistomme on erikoistunut työoikeudellisiin asioihin, mutta tarjoamme neuvontaa kaikenlaisissa lakiasioissa. Palvelemme asiakkaitamme pääasiassa Turun seudulla, mutta työoikeudellisissa asioissa koko Suomessa.

Toimistossamme on 1.1.2020 aloittanut OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Kaisa Mähkä. Hänen erityisinä osaamisalueinaan ovat persoonallisuus-, perhe- ja jäämistöoikeus.

Suomen Asianajajaliiton jäsen

Suomen Asianajajaliittoon kuuluminen takaa ammattitaitoisen asianajopalvelun, ammattietiikan ja jatkuvan kouluttamisen eri oikeuden aloilla. Myös verkostomme OpusLex kouluttaa ja antaa konsultointi-apua jäsentoimistoille. OpusLex:in kautta pystymme hyödyntämään kymmenien eri paikkakunnilla toimivien asianajotoimistojen tietotaitoa.

Meillä on asianajajaliiton edellyttämä vastuuvakuutus (LähiTapiola).

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Ota yhteyttä

Lojaali kumppani

Meillä on ehdoton vaitiolovelvollisuus kaikesta, mitä työssämme saamme asiakkaista ja asiakkailta tietää. Asianajaja on aina ehdottoman lojaali asiakkaalle. Tämän vuoksi asianajotoimisto on turvallisempi valinta oikeudellisten asioiden hoitamisessa kuin muu lakitoimisto. Asiakkaiden etuja hoidetaan luottamuksellisesti tilanteessa kuin tilanteessa.

Lue lisää

Hinnoittelun oikea taso

Asiakkaan halutessa tehdään vastaanottoneuvottelussa hinta-arvio toimeksiannosta. Arvioimme myös asian hoitamiseen kuluvan ajan. Selvitämme mahdollisuudet hoitaa asia vakuutuksen oikeusturvaetuna tai valtion kustantamana oikeusapuna. Asiakas pidetään koko prosessin ajan ajan tasalla kustannuksista. Palkkio voidaan sopia etukäteen myös "urakkana".

Lue lisää

Neuvontapalveluita tarvittaessa

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden sopimukseen, jossa annamme neuvontapalveluita juuri silloin, kun tarve ilmenee. Neuvontapalveluiden keskittäminen ammattitaitoiseen asianajotoimistoon on suositeltavaa, koska tällöin lainopillisia neuvoja saa aina luottamuksellisesti ja asiantuntevasti. Tarjoamme palveluitamme myös edullisella vuosisopimuksella kiinteään hintaan.

Kysy lisää