Avioero

Avioerotilanteiden hoito asiallisesti

Avioeroissa asianajajaa tarvitaan avuksi useimmiten silloin, kun ero on erityisen riitaisa, eikä asioista kyetä päättämään sopuisasti ilman asiantuntija-apua.

Avioeron hakeminen

Avioeroa haetaan käräjäoikeudelta kaksivaiheisesti. Erohakemuksen voi tehdä yksin tai yhdessä puolison kanssa. Hakemuksen jättämisen ja tiedoksiannon jälkeen alkaa kuuden kuukauden harkinta-aika. Harkinta-ajan jälkeen on tehtävä uusi hakemus, jotta ero astuu laillisesti voimaan. Toinen hakemus on tehtävä vuoden sisällä ensimmäisen teosta. Avioeroon ei vaikuta millään tavalla puolison vastustus. Avioero voidaan myöntää välittömästi, jos puolisot ovat eläneet kaksi vuotta erillään.

Omaisuuden ositus

Omaisuuden ositus on suositeltavaa suorittaa mahdollisimman pian ensimmäisen avioerohakemuksen vireille tulon myötä. Mitä enemmän aikaa annetaan kulua, sitä vaikeammaksi osituksen teko saattaa muodostua. Avioeron omaisuuden osituksessa huomioidaan esimerkiksi mahdolliset avioehtosopimukset. Puolisoiden omaisuus selvitään erilaisten varallisuusasiakirjojen avulla. Riitaisassa erossa asianajajan käyttö osituksessa auttaa ratkaisemaan erimielisyyksiä, mutta viimekädessä käräjäoikeus määrää pesänjakajan, jos sopuun ei muuten päästä.

Avioehto

Avioehtosopimuksen tekeminen avioliiton alussa on useissa tapauksissa suositeltavaa. Avioehto on määrämuotoinen asiakirja, jonka laatimisessa on suositeltavaa käyttää asiantuntija-apua. Avioehtoa kannattaa harkita erityisesti, jos puolisoiden varallisuudet poikkeavat merkittävästi toisistaan. Toisaalta usein halutaan turvata esimerkiksi mökin tai muun perityn omaisuuden säilyminen suvussa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää