Hinnasto

Yleiset palkkioperusteet

Pääsääntöisesti palkkio määräytyy kustakin toimeksiannosta sen vaatiman työn määrän ja laadun mukaan. Tehtävän vaikeusasteella ja kysymyksessä olevan etuuden arvolla on merkitystä.

Toimisto tekee asiakkaan pyynnöstä kirjallisen hinta-arvion, minkä lisäksi asiakasta pidetään asian edetessä sopivin väliajoin ajan tasalla kustannusten kertymisestä.

Tämän palveluhinnaston ohessa noudatetaan myös Suomen Asianajajaliiton asianajopalkkioiden määräämisperusteita sekä hyvästä asianajajatavasta muutoin johdettavia periaatteita.

Palkkio sisältää toimiston yleiskulut, mutta ei suoranaisia kuluja kuten tuomioistuinten perimiä maksuja. Asianajotoimistoista tehdyn kulututkimuksen mukaan yleiskulujen osuus on palkkion määrästä noin 50 %.

Jäljempänä palveluhinnastossa olevat toimenpiteet ja tehtäväveloitukset soveltuvat työn määrän ja laadun sekä etuuden arvon ja merkityksen mukaan arvostellen tyyppitapauksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että myös hintahaarukoista voidaan perustellusti poiketa sekä ylös- että alaspäin, mikäli nämä yleiset palkkioperusteet antavat sille oikeutuksen.

Sikäli kuin palkkio laskutetaan työhön käytetyn ajan mukaan, noudatetaan toimistossa vaihtoehtoisesti tai edellä todetun ohella hinnoitteluna 248,00 – 310,00 euroa tunnissa.

Palkkio sisältää 24 % arvonlisäveron.

Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä vuosisopimus oikeusasioiden hoidosta (Perhejuristi tai Yritysjuristi), jolloin sovittua vuosimaksua vastaan saa puhelinneuvontaa ilman lisäveloitusta.

Erityiset palkkioperusteet

Asian tutkiminen ja valmistelu Ks. yleiset palkkioperusteet, tuntihinta alkavan puolen tunnin perusteella

Neuvottelut ja kirjeenvaihto

Puhelinneuvottelu, alkaen 24,80 €
Neuvottelu toimistossa ja muualla Ks. yleiset palkkioperusteet, tuntihinta alkavan puolen tunnin perusteella
Kirje, sähköposti ja tekstiviesti, alkaen 24,80 €


Perunkirjoitus

Perunkirjoitus, neuvottelu ja siihen liittyvien asiakirjojen hankkiminen, alkaen 434,00 € 


Ositukset ja perinnönjaot ym. toimitusmiehenä

Yleisten palkkioperusteiden mukaan, alkaen 992,00 


Asiakirjojen laatiminen
Ks. yleiset palkkioperusteet, tuntihinta alkavan puolen tunnin perusteella


Oikeudenkäyntiasian hoitaminen
Asian tutkiminen ja valmistelu, ks. yleiset palkkioperusteet, tuntihinta alkavan puolen tunnin perusteella

Oikeudenkäyntikirjelmät (myös haastehakemus), alkaen 496,00 €

Asianajo käräjäoikeudessa

suullinen valmistelu, alkaen 620,00 €
välitön pääkäsittely, alkaen 868,00 € 
erillinen pääkäsittely, alkaen 992,00 € 

Asian hoitaminen valitustuomioistuimessa ja erikoistuomioistuimissa
Sovelletaan edellä Oikeudenkäyntiasian hoitaminen -kohdassa olevia periaatteita ottaen kuitenkin huomioon asian vaativuus korottavana tekijänä.Asian hoitaminen valitustuomioistuimessa ja erikoistuomioistuimissa

Valituslupa-asian ja valituksen hoitaminen korkeimmassa oikeudessa
Sovelletaan edellä Oikeudenkäyntiasian hoitaminen -kohdassa olevia periaatteita ottaen kuitenkin huomioon asian vaativuus korottavana tekijänä.

Muu edustaminen
Edustamiset yhtiökokouksissa, kauppaneuvotteluissa yms. laskutetaan tuntiveloituksen mukaan tai soveltaen edellä Oikeudenkäyntiasian hoitaminen -kohdassa olevia periaatteita soveltuvin osin.

Konkurssipesän hoito
Noudatamme konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksia ja ohjeita sekä Suomen Asianajajaliiton normeja.

Etämyynnin ennakkotiedot

Etämyynnissä kuluttajalla on kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukaan oikeus peruuttaa toimeksianto 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut toimeksiannosta toimeksi-antovahvistuksen.

Ota yhteyttä