Konkurssi ja yrityssaneeraus

Asianajotoimistomme asianajajalla Jari Kailialalla on vuosien kokemus insolvenssioikeuden alalta. Kokemuksestamme on hyötyä niin pesänhoitajan tai selvittäjän tehtävien hoidossa kuin myös velkojan tai velallisen harkitessa toimenpiteitään ennen varsinaisen konkurssi- tai saneerausmenettelyn alkamista.

Konkurssi

Konkurssissa käytetään velallisen koko omaisuus yhdellä kertaa velkojen maksamiseksi. Velkojien saamaan osuuteen vaikuttaa esimerkiksi velkojen suhteellinen osuus velallisen kokonaisvelasta. Konkurssia voi hakea käräjäoikeudelta velallinen itse tai vaihtoehtoisesti velkoja. Konkurssiin voidaan asettaa yritys, muu yhteisö, luonnollinen henkilö tai kuolinpesä.

Yrityssaneeraus

Yrityssaneerauksella pyritään tervehdyttämään pohjimmiltaan kannattavan yrityksen toiminta. Yrityssaneerauksen päämääränä on velkajärjestelyn aikaan saaminen ja toiminnan järkiperäistäminen taloudellisesta näkökulmasta. Yrityssaneerausta haetaan käräjäoikeudelta ja hakijana voi olla itse saneerauksen kohde tai saneerattavan velkoja.

Tärkeää konkursseissa ja yrityssaneerauksissa

Konkurssipesien hoidossa korostuu hyvä yhteistyö erityisesti ammattivelkojien kanssa ja toiminta hyvän pesänhoitotavan sekä konkurssiasian neuvottelukunnan suositusten mukaisesti. Sekä velallisen että velkojien menettelytavat maksuvaikeuksien ilmetessä ovat tulleet hyvin tutuiksi. Hyvin usein niihin liittyy velkojien suosintaa tai varojen siirtoa velkojien ulottumattomiin, joihin on mahdollista puuttua esim. takaisinsaantiperusteiden avulla.

Ota yhteyttä ja kysy lisää