Perintöasiat

Perinnönjaot, perunkirjoitukset ja testamentit Turun seudulla

Asianajotoimistomme on perintöasioiden erinomainen asiantuntija. Palvelemme asiakkaitamme perinnönjaoissa, perunkirjoituksissa ja testamenteissa. Perintöön liittyvissä asioissa on syytä olla tarkkana, koska ne voivat synnyttää repiviä riitoja läheistenkin ihmisten välille. Esimerkiksi perinnönjaoissa voidaan välttyä ikäviltä riidoilta, jos turvaudutaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa asianajajaan.

Perinnönjako

Perunkirjoituksen jälkeen on jokaisella kuolinpesän osakkaalla oikeus vaatia perinnönjakoa. Ennen perinnönjakoa suoritetaan kuitenkin mahdollinen ositus, jos vainaja oli kuollessaan avioliitossa. Ennen perillisiä on vuorossa myös ulkopuoliset velkojat ja testamentin perusteella perivät (legaatinsaajat). Ulkopuolisten velkojien huomioiminen on tärkeää, koska oikeuksien loukkaaminen voi johtaa osakkaiden henkilökohtaiseen vastuuseen vainajan veloista. Perinnönjako voidaan toteuttaa sopimusjakona tai toimitusjakona.

Sopimusjako

Sopimusjako perustuu kuolinpesän osakkaiden yksimieliseen sopimukseen perinnönjaosta. Sopimusjaossa ei käytetä pesänjakajaa, mutta silti usein siinä on mukana ulkopuolista asiantuntija-apua. Ulkopuolisella asiantuntijalla, kuten asianajajalla, yksimieliseen perinnönjakoon pääseminen on helpompaa. Meillä on pitkä kokemus sopimusjakojen asiantuntijoina toimimisesta.

Toimitusjako

Riitaisassa kuolinpesässä ei aina välttämättä päästä yksimieliseen sopimusjakoon vaan joudutaan turvautumaan toimitusjakoon. Toimitusjakoon haetaan käräjäoikeudelta pesänjakaja. Toimitusjako on myös suoritettava, jos jonkun osakkaan osuus on ulosmitattu kuolinpesästä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää