Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden sisällä kuolemasta. Tarvittaessa tälle määräajalle voi kuitenkin hakea lisäaikaa erityisestä syystä verotoimistolle tehtävällä hakemuksella. Perukirja on tärkeä dokumentti verotusta ja perinnönjakoa varten.

Perunkirjoituksen toimittaminen

Perunkirjoituksen on velvollinen toimittamaan pesän osakas, jonka hoidossa kuolinpesän omaisuus on. Perunkirjoituksen toimitusvelvolliset valitsevat kaksi uskottua miestä, jotka suorittavat perunkirjoituksen. Perunkirjoituksen pitäjäksi voidaan ottaa myös asiantuntija, kuten asianajotoimisto. Perunkirjoituksessa selvitetään muun muassa vainajan varat ja velat sekä vainajan oikeuden omistajat. Asiantuntija-apu on tärkeää erityisesti silloin, jos kuolinpesällä on runsaasti velkaa.

Perukirja

Perukirja palvelee monia tarkoituksia. Se on osakasluettelo ja omaisuusluettelo sekä se sisältää asiakirjat, jotka vaikuttavat ositukseen ja perinnönjakoon. Perukirja on myös perintöveroa varten oleva veroilmoitus. Perukirja tulee laatia huolellisesti, jotta vältytään ikäviltä virheiltä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää