Testamentti

Testamentti on asiakirja, jolla määritellään omaisuuden omistussuhteita kuoleman jälkeen. Testamentteja tehdään useista syistä, joita ovat esimerkiksi lapset, avioehtosopimukset, perintöverotukselliset kysymykset, perillisten puuttuminen tai yksinkertaisesti halu määrittää kuka perii pääosan omaisuudesta. Testamenttityyppejä ovat esimerkiksi täysi omistusoikeustestamentti, rajoitettu omistusoikeustestamentti ja elinikäinen käyttö- tai hallintaoikeustestamentti tiettyyn omaisuuteen.

Käytä asiantuntijaa

Testamentin laatimisessa kannattaa aina turvautua asiantuntijaan eli asianajajaan. Testamentin tulee sisältää lain määrittelemät asiat, jotta se on lainvoimainen. Puutteellisesti tai virheellisesti laadittu testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi jälkikäteen. Testamenteista on olemassa myös useita erilaisia tyyppejä, joiden valinnassa asianajaja auttaa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää