Työoikeus

Olemme työoikeudellisten asioiden hoitoon erikoistunut asianajotoimisto.

Hoidamme työoikeudellisia asioita niin Turun talousalueella kuin muuallakin Suomessa. Annamme työoikeuden alueella myös konsultointiapua.

Työoikeudellista asiantuntemusta tarvitaan mm. seuraavissa asioissa:

 • työsopimuksen päättäminen (irtisanomiset, purkamiset)

 • työsopimus, työsopimuksen ehtojen muuttaminen

 • lomauttaminen

 • palkkasaatavat

 • tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu

 • sukupuolten välinen tasa-arvo

 • takaisinottovelvollisuus

 • kilpailukielto ja kilpaileva toiminta

 • liikkeen luovutus

 • yhteistoimintaneuvottelut

 • työturvallisuus

 • työtapaturmat

 • työrikokset

Työoikeuden alalla toimistollamme ja asianajajillamme on useiden vuosien kokemus. Lainsäädännönlisäksi työoikeudessa oikeuskäytännön ja oikeuskirjallisuuden kannanottojen tuntemuksella on suuri merkitys. Olemme keränneet tuomioistuinratkaisuja hoitamistamme jutuista oikeusjuttujamme - osioon. Pyrimme aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti olemaan ns. ajan hermolla ja olemme valmiita hakemaan hoidettavanamme olevissa oikeudenkäyntiasioissa ennakkoratkaisuja korkeimmalta oikeudelta (ks. KKO-ratkaisut osio).

Teemme yhteistyötä useiden eri ammattiliittojen kanssa. Olemme vuosien saatossa saaneet olla tekemisissä eri ammateissa toimivien henkilöiden kanssa, mikä omalta osaltaan on rikastuttanut meitä ammatillisesti. Työsuhdeasioissa kysymys on usein työntekijän kannalta taloudellisesti ja muutenkin henkilökohtaisesti merkittävästä asiasta. Tärkeää on ennakoida ja ottaa riittävän ajoissa yhteyttä, jotta virheiltä vältytään ja kyetään antamaan etukäteisneuvontaa. Asiat on myös mahdollista sopia ilman oikeudenkäyntiä. Ennen sopimusten tekoa tai toimenpiteisiin ryhtymistä on kuitenkin syytä varmistaa, että sopimuksen sisällön tai tarvittavien toimenpiteiden oikeellisuus ja merkitys.

Ota yhteyttä ja kysy lisää