Vahingonkorvaus

Omaisuus- ja henkilövahingot

Avustamme yksityishenkilöitä ja yhteisöjä omaisuusvahinkoihin ja henkilövahinkoihin liittyvissä asioissa. Vahingonkorvausasiat ovat usein monimutkaisia ja haastavia, minkä takia asiantuntijan apu on tarpeen. Vahingonkorvausvaatimusten esittämiseen liittyy myös erilaisia määräaikoja, joista tulee pitää kiinni säilyttääkseen oikeutensa vaatia korvausta.

Vahingonkorvausvelvolli­suus

Vahingonkorvausvelvollisuus ei synny pelkästä vahingon aiheutumisesta vaan vahingon tulee olla syntynyt tahallisen tai tuottamuksellisen toiminnan tuloksena. Vahingonkorvausta vaadittaessa on kyettävä osoittamaan tahallisen tai tuottamuksellisen toiminnan syy-yhteys syntyneeseen vahinkoon, jotta korvauksia on mahdollista saada. Vahingonkorvausvelvollisuus voi syntyä myös rikkoessa sopimusta.

Vahingonkorvauksen määrä

Lähtökohtaisesti korvataan henkilö- ja esinevahingot sekä niihin välittömästi liittyvät kulut. Pyrkimyksenä on saattaa vahinkoa kärsinyt siihen taloudelliseen asemaan, missä hän olisi ollut ilman vahingon tapahtumista. Mikäli kyseessä on sopimussuhteeseen liittyvä vahinko, korvauksen suuruuteen vaikuttaa sopimusehdot ja vahingon tyyppi. Vahingon tyypillä on suuri merkitys, koska niitä koskee erilainen lainsäädäntö (esim. työsuhteessa aiheutunut vahinko tai kuluttajakaupassa aiheutunut vahinko). Myös rikosvahinkojen korvaamiseen liittyy omat säännöksensä.

Asianajaja tarpeen

Vahingonkorvauskäytäntö elää jatkuvasti, mikä on tärkeimpiä syitä asianajajan käytölle. Vahingonkorvausasiat ovat myös yleensä monimutkaisia esimerkiksi vastuukysymysten kannalta. Vahingonkorvausoikeus ei ole yksiselitteistä ja suoraviivaista vaan jokainen tapaus on ainutkertainen. Kokeneet asianajajamme avustavat sekä vahingonkärsineitä että vahingon mahdollisesti aiheuttaneita asiakkaita.

Ota yhteyttä ja kysy lisää